Privacy Policy

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden, als beelden en eender welke andere vorm wordt door DigiSmoke-Aromas enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

 

Aansprakelijkheid

DigiSmoke-Aromas kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

 

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van DigiSmoke-Aromas. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van DigiSmoke-Aromas is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiSmoke-Aromas. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.

 

Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. DigiSmoke-Aromas beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat DigiSmoke-Aromas enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. DigiSmoke-Aromas maakt geen analyses van de IP adressen.

 

Cookies

De DigiSmoke-Aromas webshop maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van DigiSmoke-Aromas verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

 

Veiligheid

Op de website van DigiSmoke-Aromas zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij DigiSmoke-Aromas werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar

[email protected] .

 

Gebruik van bekomen informatie

DigiSmoke-Aromas kan uw verkregen gegevens gebruiken om DigiSmoke-Aromas nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van DigiSmoke-Aromas zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

 

Links

De website van DigiSmoke-Aromas bevat links naar andere sites. DigiSmoke-Aromas oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van DigiSmoke-Aromas de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt. De privacy statement van de website van DigiSmoke-Aromas heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.
DigiSmoke-Aromas geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden. DigiSmoke-Aromas behoud wel het recht zijn website's te registreren bij partners zodanig beter gevonden te worden in zoekresultaten. DigiSmoke-Aromas gebruikt ook Activesearchresults.

 

Meldingen en aanpassingen

DigiSmoke-Aromas behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.